Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης μεταβίβασης  σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

  1. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
  2.  οικοδομική άδεια του ακινήτου
  3.  εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  4. τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια του ακινήτου
  5.  νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
  6. για αδόμητα οικόπεδα ή αγροτεμάχια τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ

Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων και της οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά , είτε ηλεκτρονικά στο e-mail μας για να σας διευκρινίσουμε οποιαδήποτε απορία σας.

back to news