Για να μπορείτε να αξιοποιήσετε την περιουσία σας , κάντε έναν έλεγχο με τον μηχανικό σας.

Η διαδικασία:
1. Γίνεται απλά , ηλεκτρονικά από τον μηχανικό σας μέσω internet
2. Προβλέπει ευνοϊκούς όρους ένταξης στη ρύθμιση , παρέχοντας δυνατότητα αποπληρωμής ως και 3 χρόνια.

• Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 08.10.2016 , παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις κατανέμονται αντιστοίχως.

• Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 09.02.2015, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ή της τροποποιητικής σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση.

• Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μηχανικό του τεχνικού μας γραφείου, που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε.
Ο μηχανικός πραγματοποιεί:
1. Αυτοψία
2. Αποτύπωση χώρου , σχέδια κατόψεων , τομή και διάγραμμα κάλυψης
3. Τοπογραφικό διάγραμμα, εάν και εφόσον χρειάζεται
4. Μακροσκοπικό έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου με καταγραφή πιθανών βλαβών και προτάσεων για ενίσχυση του φέροντος οργανισμού
5. Συγκέντρωση σχεδίων από πολεοδομία
Έτσι δημιουργείται ένας πλήρης φάκελος για το ακίνητο. Το τεχνικό μας γραφείο συντάσσει και υπογράφει με τον πελάτη συμφωνητικό ανάθεσης του αυθαιρέτου έναντι αμοιβής, το οποίο αποστέλλεται στην εφορία (υποχρεωτικό από το νόμο).
Εν συνεχεία, γίνεται υπολογισμός του προστίμου και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα του Τ.Ε.Ε. (Α’ και Β’ φάση), ώστε να πληρώσει ο πελάτης τα πρόστιμα και το παράβολο.
Με την εξόφληση των αμοιβών του μηχανικού και των προστίμων, ο πελάτης παίρνει όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης του αυθαιρέτου και ένα αντίγραφο φακέλου για το αυθαίρετο που τακτοποίησε.

 

back to news