Διώροφο κτίριο με υπόγειο (Διπλοκατοικία)

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Διεύθυνση:
Οδός Ν. Γκάτσου , Δήμος Βόλου