Ενοικιάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ισόγειο κατάστημα (Κ2) εμβαδό ισογείου 21,28μ2

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα

Ισόγειο κατάστημα (Κ1) εμβαδό ισογείου 60,00μ2 και εμβαδό υπογείου 72,80μ2.

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειος χώρος στάθμευσης ……. (Μη διαθέσιμο)

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα