Πωλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ισόγειο κατάστημα (Κ1) εμβαδό ισογείου 71,28μ2 και εμβαδό υπογείου 72,80μ2

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα

Ισόγειο κατάστημα (Κ2) εμβαδό ισογείου 21,28μ2.

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα

no photo available

Υπόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης (ΥΘ1) εμβαδού 10,15μ2

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα
no photo available

Υπόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης (ΥΘ2) εμβαδού 10,15μ2

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης (ΥΘ6) εμβαδού 23,00μ2

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα