• 10-1Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει τη μελέτη του κτιρίου που θέλετε να κατασκευαστεί , την οικοδομική άδεια , τη διαχείριση , τη κατασκευή και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για το πελάτη.
  • 5-1Η επιχείρηση μας από το 2005 μέχρι σήμερα έχει αναλάβει πάνω από 2.000 εκτιμήσεις αξιών ακινήτων στο Νομό Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων τόσο κατοικιών και επαγγελματικών χώρων , όσο και εργοστασίων , τουριστικών καταλυμάτων , ξενοδοχείων κ.λ.π ως εξωτερικός συνεργάτης της τράπεζας Probank.
  • 10-1Όλα τα ακίνητα προς πώληση της επιχείρησης (μεζονέτες , διαμερίσματα , γραφεία , αποθήκες , χώροι στάθμευσης και καταστήματα) παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι» χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για το πελάτη , με πλήρη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου , αξιόπιστα , υπεύθυνα και πάντα εμπρόθεσμα. Δεκτός ο έλεγχος για τις κατασκευές μας από μηχανικό της επιλογής σας.
  • Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 ,  δημιουργώντας έναν πλήρη φάκελο  για το ακίνητο σας. Ο πελάτης παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης του αυθαιρέτου και ένα αντίγραφο φακέλου για το αυθαίρετο που τακτοποίησε.
  • E3FA6C08B0EF07F415840C45FE77776DΑπό την έναρξη της ισχύος του Ν. 4495/2017 , κάθε πράξη μεταβίβασης ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται από βεβαίωση μηχανικού, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.   Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης σε 24 ώρες κατόπιν αυτοψίας του ακινήτου και έχοντας στη διάθεση μας αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας , την οικοδομική άδεια του ακινήτου , εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχεδία του ακινήτου και νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων.   Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων και της οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.   Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο.   Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση με τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου.