Καταστήματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Ισόγειο κατάστημα (Κ1) εμβαδό ισογείου 71,28μ2 και εμβαδό υπογείου 72,80μ2

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα

Ισόγειο κατάστημα (Κ2) εμβαδό ισογείου 21,28μ2.

Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου
Διαβάστε περισσότερα