Η επιχείρηση Σελανίκη στελεχώνει το ανθρώπινο δυναμικό της με ειδικευμένο προσωπικό, τόσο στο επιστημονικό όσο και τον τεχνικό τομέα και θεμελιώνει γερά της βάσεις της για μια επιτυχημένη πορεία.

Η Άρτεμις Σελανίκη, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός και ο Δημήτρης Σελανίκης, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. , Έχοντας μια σύγχρονη αντίληψη κατασκευής, συνεχίζουμε τη λειτουργία της επιχείρησης. Ακόμη, συνεργάτες όπως πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, εργοδηγοί και άλλο επιλεγμένο τεχνικό προσωπικό συμπληρώνουν το σώμα της επιχείρησης μας.

Το προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και προάγει την παραγωγικότητα. Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών της επιτυγχάνεται με σειρά σεμιναρίων και ημερίδων, που επίσης αποσκοπούν στην ενημέρωση των πελατών και των συνεργατών της αναφορικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες δόμησης.

ΣΕΛΑΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

Η Σελανίκη Άρτεμις είναι Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (Πειραιάς 1998) και διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ. (Βόλος 2003). Από το 2003 όπου αποφοίτησε εργάζεται στο τεχνικό γραφείο και έχει αναλάβει την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων της επιχείρησης. Από το 2005 ως το 2013 εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης της τράπεζας Probank έχοντας αναλάβει μεγάλο αριθμό εκτιμήσεων.

ΣΕΛΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Σελανίκης Δημήτρης είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (Πειραιάς 1996). Από το 1996 όπου αποφοίτησε εργάζεται στο τεχνικό γραφείο και έχει αναλάβει την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων της επιχείρησης