Ισόγειο κατάστημα (Κ1) εμβαδό ισογείου 71,28μ2 και εμβαδό υπογείου 72,80μ2

Καταστήματα

Πληροφορίες

Έτος κατασκευής 2008

Το κατάστημα αποτελείται στο ισόγειο από έναν ενιαίο χώρο , κουζίνα , λουτρό και το υπόγειο από έναν ενιαίο χώρο. Έχει είσοδο από την οδό Βασσάνη.

Διεύθυνση:
Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου