Ισόγειο κατάστημα (Κ1) εμβαδό ισογείου 60,00μ2 και εμβαδό υπογείου 72,80μ2.

Καταστήματα

Πληροφορίες

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο , κουζίνα , λουτρό και το υπόγειο από έναν ενιαίο χώρο. Έχει είσοδο από την οδό Βασσάνη.

Διεύθυνση:
Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου