Ισόγειο κατάστημα (Κ2) εμβαδό ισογείου 21,28μ2

Καταστήματα

Πληροφορίες

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Έχει είσοδο από την οδό Βασσάνη.

Διεύθυνση:
Οδός Βασσάνη 46-48 , Ο.Τ. 219 , συνοικία Μεταμόρφωσης , Δήμος Βόλου